Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Remonty studzienek wodnościekowych w ulicach (wpustów ulicznych) z przykanalikami, studni kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia liniowego na terenie Gminy Bytom w 2023 roku - II DNP.260.20.2023.TP2.RB 2023-05-22 14:12 2023-06-14 10:00
2. Budowa chodnika wzdłuż ulicy Żołnierskiej wraz z budową chodnika wzdłuż ulicy Gombrowicza - II DNP.260.21.2023.TP2.RB 2023-05-23 14:22 2023-06-07 10:00
3. Wymiana piasku i żwiru na placach zabaw DNP.260.19.2023.TP2.U 2023-05-05 13:09 2023-05-16 10:00
4. Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia – etap II” – Część II – zamówienie nr 3 DNP.260.15.2023.TP2.RB 2023-04-24 15:24 2023-05-16 10:00
5. Remonty studzienek wodnościekowych w ulicach (wpustów ulicznych) z przykanalikami, studni kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia liniowego na terenie Gminy Bytom w 2023 roku DNP.260.16.2023.TP2.RB 2023-04-28 13:44 2023-05-15 10:00
6. Budowa chodnika wzdłuż ulicy Żołnierskiej wraz z budową chodnika wzdłuż ulicy Gombrowicza DNP.260.17.2023.TP2.RB 2023-04-24 15:05 2023-05-11 10:00
7. Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym poza pasem drogowym ul. Węglowej DNP.260.9.2023.TP2.RB 2023-04-12 13:35 2023-05-04 10:00
8. Remont nawierzchni jezdni ul. Łącznej i ul. Mikołaja oraz ul. Batalionów Chłopskich w podziale na dwa zadania DNP.260.12.2023.TP2.RB 2023-04-04 14:37 2023-04-19 10:00
9. Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni na terenie Gminy Bytom w 2023r. DNP.260.14.2023.TP2.RB 2023-03-28 14:50 2023-04-14 10:00
10. Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego jezdni na terenie miasta Bytomia w 2023r. DNP.260.10.2023.TP2.RB 2023-03-16 15:23 2023-04-03 10:00
11. Zakup odzieży roboczej oraz odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej na potrzeby MZDIM Bytom w 2023 r. DNP.260.8.2023.TP2.D 2023-03-22 14:19 2023-03-31 10:00
12. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót w ramach zadania realizowanego z Budżetu Obywatelskiego pn. „DŻOŃCIO PARK - Strefa Rekreacji dla psów i ich właścicieli" DNP.260.13.2023.TP2.RB 2023-03-16 15:25 2023-03-31 10:00
13. Letnie i zimowe utrzymanie czystości i konserwacja zieleni poza pasem drogowym na terenie miasta Bytomia na okres 12 miesięcy DNP.260.2.2023.PN.U 2023-02-15 14:15 2023-03-13 10:00
14. Remont cząstkowy nawierzchni jezdni asfaltem lanym na drogach Gminy Bytom w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w 2023r. DNP.260.7.2023.TP2.RB 2023-02-23 14:57 2023-03-10 10:00
15. Usuwanie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego i w nawierzchniach dróg, chodników oraz obiektach inżynieryjnych i infrastrukturze drogowej na terenie Gminy Bytom w 2023 r.” DNP.260.4.2023.TP2.RB 2023-02-06 15:08 2023-02-21 10:00
16. Usługi dozoru i ochrony obiektów zlokalizowanych na terenie miasta Bytom w 2023 r. w podziale na zadania DNP.260.1.2023.TP2.U 2023-02-09 15:22 2023-02-17 10:00
17. Utrzymanie, obsługa i konserwacja fontann miejskich zlokalizowanych na terenie miasta Bytom - II DNP.260.6.2023.TP2.U 2023-02-07 15:09 2023-02-15 10:00
18. Obsługa prawna Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu w 2023 r. DNP.260.5.2023.TP2.U 2023-01-31 15:12 2023-02-08 10:00
19. Utrzymanie, obsługa i konserwacja fontann miejskich zlokalizowanych na terenie miasta Bytom DNP.260.3.2023.TP2.U 2023-01-18 14:55 2023-01-27 10:00
20. Wykonanie instalacji oświetlenia oraz monitoringu w ramach zadania "Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw przy ul. Grota-Roweckiego 21-25" ze środków Budżetu Obywatelskiego DNP.260.54.2022.TP2.RB 2022-12-08 15:20 2023-01-12 10:00
21. Dostawa i bieżące utrzymanie oznakowania pionowego oraz urządzeń zabezpieczających ruch pieszych i rowerzystów w tym drogowych barierek ochronnych i separatorów na terenie miasta Bytomia w 2023 roku DNP.260.59.2022.TP2.D 2022-12-13 14:27 2022-12-21 10:00
22. Świadczenie usług telekomunikacyjnych - dzierżawy łącza internetowego, włókien światłowodowych, wirtualnej centrali telefonicznej oraz telefonii IP wraz z dzierżawą sprzętu. DNP.260.55.2022.TP2.U 2022-12-09 15:30 2022-12-20 10:00
23. Obsługa prawna Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu w 2023 r. DNP.260.62.2022.TP2.U 2022-12-12 15:03 2022-12-20 10:00
24. Usługi dozoru i ochrony obiektów zlokalizowanych na terenie miasta Bytom w 2023 r. w podziale na zadania DNP.260.58.2022.TP2.U 2022-12-09 15:02 2022-12-19 10:00
25. Dostawa paliw na potrzeby MZDiM w 2023r. DNP.260.56.2022.TP2.D 2022-12-01 15:24 2022-12-12 10:00
26. Kompleksowe utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego, przejść podziemnych i kładek na terenie Gminy Bytom stanowiącej jej własność w okresie 01.01.2023 do 31.12.2023 DNP.260.53.2022.TP2.U 2022-11-30 14:45 2022-12-12 10:00
27. Wykonywanie usług związanych z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów w 2023 r. z podziałem na zadania DNP.260.57.2022.TP2.U 2022-12-01 15:37 2022-12-09 10:00
28. Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni Nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek - III DNP.260.50.2022.TP2.RB 2022-10-28 13:43 2022-12-08 10:00
29. Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia – etap II” – Część II – zamówienie nr 2 DNP.260.43.2022.TP2.RB 2022-10-07 14:19 2022-12-06 08:09
30. Zakup i dostawa bonów uprawniających do posiłków profilaktycznych i napoi gorących w MZDiM DNP.260.52.2022.TP2.D 2022-11-15 15:25 2022-11-23 10:00
Legenda
- Current
- Archive