Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Wykonanie prac zabezpieczająco-renowacyjnych elementów drewnianych i blacharskich w Amfiteatrze. 38.DZK.2621.U.2023 2023-06-07 15:20 2023-06-16 10:00
2. Zakup wraz z dostawą poleasingowego serwera wraz z dyskami i systemem operacyjnym oraz poleasingowych komputerów stacjonarnych, laptopów oraz monitorów w podziale na dwa zadania 41.DNKI.2621.D.2023 2023-06-07 13:03 2023-06-16 10:00
3. Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla rozbudowy sygnalizacji świetlnych na liniach T6, T7 i T19 45.INW.2621.U.2023 2023-06-09 14:39 2023-06-16 10:00
4. Modernizacja placu zabaw przy ul. Palińskiego w Bytomiu zlokalizowanego na działce nr 3952/384 42.INW.2621.RB.2023 2023-05-31 15:04 2023-06-12 10:00
5. Wykonanie pomiaru i naprawa uszkodzonego kabla doprowadzającego zasilanie do fontanny przy ul. Stolarzowickiej w Bytomiu 37.DZK.2621.U.2023 2023-05-29 14:08 2023-06-05 10:00
6. Czyszczenie rowów odwadniających na terenie Gminy Bytom, przepustu okularowego zlokalizowanego pod drogą ul. Podleśnej 2xDN800 oraz kraty w rowie zlokalizowanej przy ul. Zabrzańskiej w Bytomiu 31.DTD.2621.U.2023 2023-05-24 14:52 2023-06-01 10:00
7. Obsługa wypożyczalni rowerków w Parku Kachla 40.DZB.2621.U.2023 2023-05-22 14:22 2023-05-30 10:00
8. Modernizacja szaletów bezobsługowych w Bytomiu 36.DZK.2621.U.2023 2023-05-18 14:56 2023-05-29 10:00
9. Zakup farb i materiałów malarskich na potrzeby MZDiM II 39.DZB.2621.D.2023 2023-05-18 14:20 2023-05-26 10:00
10. Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Bytomiu. 35.DNKI.2621.D.2023 2023-05-16 14:38 2023-05-24 10:00
11. Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do kos, pił oraz dmuchaw-II 32.DZB.2621.D.2023 2023-05-09 14:45 2023-05-17 10:00
12. Wycinka i pielęgnacja drzew na terenie miasta Bytomia II 34.DZZ.2621.U.2023 2023-04-28 14:18 2023-05-08 10:00
13. Budowa latarni oświetlenia ulicznego przy ul. Wojciechowskiego w Bytomiu 18.INW.2621.RB.2023 2023-04-20 13:42 2023-04-27 10:00
14. Instalacja systemu alarmowego na potrzeby zabezpieczenia wrzuty pieniędzy wraz z montażem w szaletach bezobsługowych w Bytomiu 29.DZK.2621.U.2023 2023-04-21 13:35 2023-04-27 10:00
15. Zakup z dostawą i rozładunkiem tarcicy na potrzeby bieżącego utrzymania infrastruktury miejskiej - II 30.DZK.2621.D.2023 2023-04-18 14:46 2023-04-25 10:00
16. Zakup i dostawa elementów do napraw placów zabaw będących w utrzymaniu MZDiM w Bytomiu-II 28.DZK.2621.D.2023 2023-04-14 11:37 2023-04-20 10:00
17. Utrzymanie sanitarno-porządkowe oraz konserwacyjne kwater i grobów grobownictwa wojennego na terenie gminy Bytom w okresie od podpisania umowy do 30 czerwca 2023r. 25.DZC.2621.U.2023 2023-04-11 13:51 2023-04-19 10:00
18. Zakup i dostawa sprzętu ogrodniczego na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu 24.DZB.2621.D.2023 2023-04-06 13:01 2023-04-17 12:00
19. Dostawa drzew wraz z usługą nasadzeń na terenie miasta Bytomia 13.DZZ.2621.D.2023 2023-04-07 09:29 2023-04-17 10:00
20. Zakup z dostawą i rozładunkiem tarcicy na potrzeby bieżącego utrzymania infrastruktury miejskiej. 16.DZK.2621.D.2023 2023-04-06 13:26 2023-04-17 10:00
21. Zakup olejów na potrzeby Zaplecza Technicznego MZDiM - II 27.DZB.2621.D.2023 2023-04-04 13:29 2023-04-14 10:00
22. Zakup farb i materiałów malarskich na potrzeby MZDiM 17.DZB.2621.D.2023 2023-04-03 15:13 2023-04-13 10:00
23. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru ds. dróg dla robót realizowanych w ramach zadań statutowych MZDiM 21.INW.2621.11.2023 2023-03-31 14:47 2023-04-12 10:00
24. Pełnienie funkcji kierownika projektu ze strony MZDiM przy opracowaniu koncepcji i dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 26.INW.2621.U.2023 2023-03-31 13:16 2023-04-06 10:00
25. Wykonanie i dostawa drewnianych obudów na groby i krzyży drewnianych na Cmentarz Komunalny w Bytomiu 22.DZC.2621.D.2023 2023-03-23 12:40 2023-03-31 12:00
26. Zakup i dostawa środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby MZDiM w podziale na dwa zadania - II 20.DZK.2621.D.2023 2023-03-22 15:22 2023-03-30 10:00
27. Wycinka i pielęgnacja drzew na terenie miasta Bytomia 11.DZZ.2621.U.2023 2023-03-21 13:08 2023-03-29 10:00
28. Naprawa części nawierzchni gruntowej ul. Dolomitowej w Bytomiu 19.DTT.2621.RB.2023 2023-03-20 13:54 2023-03-27 10:00
29. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu np.: Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni Nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek-II 23.INW.2621.U.2023 2023-03-16 15:17 2023-03-24 10:00
30. Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do kos, pił oraz dmuchaw 14.DZB.2621.D.2023 2023-03-14 12:48 2023-03-22 10:00
Legenda
- Current
- Archive